Pazarlama Miyopluğundan Nasıl Kurtuluruz?

IBS
IBS

Kısa vadeli düşünmek ve tüketici ihtiyaçları yerine şirketin ihtiyaçlarına odaklanmak pazarlanma miyopluğuna yol açar.

Aşağıdaki yorumları yapıyorsanız siz de pazarlama miyopluğuna yakalanmışsınız demektir:

Tek rakibimiz kendimiziz.
Müşterilerimiz bizi kolay kolay terketmez.
Biz ne üretsek müşterimiz alır.
Önemli olan ürünü rafa koymak. Gerisi gelir.

Miyopluğun çaresi pazarı 3 boyutuyla analiz etmektir. Gerçek mi, kazanabilir miyiz, değer mi?

Miyopluğun çaresi, uygun pazarlama araştırması yapmak ve yorumlayabilmektir.

Miyopluğun çaresi Kano analizi yapıp pazardaki boşluğu görebilmektir.

Miyopluğun çaresi, uygun pazarlama araştırması yapmak ve yorumlayabilmektir.

Miyopluğun çaresi tüketici içgörüsü elde edebilmek ve içgörüyü rakiplerden farklı şekilde işleyebilmektir.

Tüketici davranışları çerçevesinde daha önce ifade edilmemiş ya da fark edilmemiş bir durumu, arka plandaki bir neden-sonuç ilişkisini ya da bir eğilimi gözlemleyip açığa çıkarmak, içgörüdür.

Burada önemli olan, tüketicinin ihtiyaçları arasında hiç ya da henüz yeterince karşılanmamış bir boş alan yakalayabilmek ve rakiplerden farklı yeni bir yaratıcı konsept geliştirebilmektir.

Bir bulaşık deterjanı yeni girdiği bir pazarda 25 yıllık pazar liderini 4 ayda nasıl geçebilir? Bir kampanyada yumurta, pazarlama iletişimi aracı olarak nasıl kullanılabilir? İyi içgörü ile hepsi mümkün…

Tüm bu problemleri alacağınız pazarlama eğitimi ile aşabilir, kendinize bu eğitim sayesinde pek çok şey katabilirsiniz.

Contact

Links