İnsan Kaynaklarının Eğitimi

IBS
IBS

İşletmelerin ayakta kalması ve varlıklarını devam ettirmesi çalışanlarına yaptığı yatırımlar ile mümkün olur. Zamanımızdaki bütün başarılı işletmelerde iş gücü yapısı ve insan kaynakları ülkenin ve bölgenin kısıtlı özellikleri ve iç pazar ile sınırlanmamaktadır. Aksine global dünya pazarına girmiş ve her gün daha da artan rekabet ortamı sayesinde kaliteyi ve gelişmişliği ilk amaç haline getiren şirketler ön plana çıkıyor.

Ürün kalitesi ve hizmet üstünlüğü hedefleyen firmaların amacına ulaşması ancak işini doğru yapan bir kadro ile mümkündür. Rakiplerin bir adım önünde olabilmek, uzun ve karlı bir şirket hayatı için insan gücünün nitelikli olmasına bağlıdır. Bu sebeple üst yönetime ve insan kaynakları bölümüne büyük iş düşmektedir.

İnsan kaynakları sertifika programı ile insan kaynakları eğitimi almış olan çalışanlar sayesinde doğru kişileri işe almak mümkündür. İnsan kaynakları sertifika programına girmiş kişiler ihtiyaç duyulan insan gücünü, verimliliği, ücret yönetimini daha doğru düzenlerler. Aldıkları teorik ve pratik bilgiler ışığında, insan kaynakları eğitiminde öğrenilen yöntemler ile geleceğin yöneticilerinin daha iyi eğitilmesi sağlanabilir.

İyi bir kariyer planı yapan yeni mezun gençlerin de insan kaynakları sertifika programı ile diğer rakiplerine göre seçilme şansı artıyor. İnsan kaynakları eğitimi almış bir yeni mezun hemen hemen yönetici seviyesinde bilgi sahibi olarak firmaların peşinde koşan değil, peşinde koşulan yönetici adayı olabilir.

Contact

Links